Diensten

We zorgen dat Úw brief doet wat Ú wilt


Wij perfectioneren uw zelfgeschreven brief

U stuurt uw eigen, spontane brief. Wij verbeteren taalfouten, ongelukkige woordkeuzes, onjuist zegswijzen en kromme zinnen. U krijgt uw brief perfect terug.

Dat gaat als volgt:

 • U bestelt “perfectioneren” via het bestelformulier
 • U mailt uw eigen brief in WORD naar ons
 • U betaalt € 35- inclusief BTW voor een brief ter grootte van ca A4
 • Wij gaan dan voor u aan de slag, maken uw brief perfect en sturen hem terug. Klaar!

Wij formuleren uw nog niet bestaande brief

U omschrijft wat u met uw brief wilt bereiken en welke boodschappen u daarvoor wilt gebruiken. Wij formuleren dat alles in een brief, die perfect op uw doel gericht is.

Dat gaat als volgt:

 • U bestelt “formuleren” via het bestelformulier
 • U maakt ons duidelijk wat u met uw brief wilt bereiken
 • En welke boodschappen u daarvoor wilt gaan communiceren
 • U betaalt € 60,- inclusief BTW
 • Wij verwerken dit alles in een brief, die perfect het effect teweeg gaat brengen dat u voor ogen stond. Klaar!

Wij bedenken uw bedoeling en formuleren uw brief

Samen met u bepalen wij het gewenste effect van uw brief en de te gebruiken boodschappen. Deze formuleren wij in een brief, die perfect aansluit bij wat u wilt.

Dat gaat als volgt:

 • U bestelt “bedenken” via het bestel/contactformulier
 • U betaalt € 95,- inclusief BTW
 • U krijgt telefonisch advies over het doel van uw brief
 • Samen met ons stelt u dit doel vast
 • En welke boodschappen u wilt communiceren
 • Wij verwerken dit alles in een brief, die perfect op uw doel gericht is. Klaar!

Bestellen