CORRIGEREN. SCHRIJVEN. BEDENKEN.

Vlot, efficiënt en veilig


Wij CORRIGEREN uw zakelijk lastige brieven.

U mailt ons, als bedrijf of als particulier, een zakelijke brief die u taalkundig niet helemaal vertrouwt. Wij controleren deze op spellingsfouten, ongelukkige woordkeuzes, onjuiste zegswijzen, onduidelijkheden en kromme zinnen, perfectioneren uw brief en mailen hem naar u terug.

Dat gaat als volgt:

 • U bestelt “Corrigeren” via het bestelformulier.
 • U mailt uw eigen brief in WORD naar ons.
 • Wij corrigeren deze onmiddellijk en sturen u ter beoordeling (een) fragment(en) van het resultaat alsmede de factuur. Na ontvangst van betaling mailen wij u de volledige brief.

Tarief per A4, zijnde 400 woorden, naar boven afgerond: € 22,- excl. btw.

Lange-brieven-korting en kwantumkorting:

Als uw bestelling 2 A4's omvat, door de lengte van uw brief of omdat u gelijktijdig meer dan 1 brief bestelt, dan krijgt u, ongeacht de samenstelling van uw bestelling, 20% korting op de gehele bestelling. Bij 3 of meer A4's krijgt u 30% korting op de gehele bestelling.

SAFE: U beoordeelt het resultaat voordat u betaalt.

Wij SCHRIJVEN uw zakelijk lastige brieven.

U zit als bedrijf of als particulier in uw maag met een zakelijke brief omdat u deze niet goed op papier krijgt, hoewel het doel en de daarvoor benodigde informatie u glashelder voor ogen staan. U mailt deze zo volledig mogelijk naar ons en wij schrijven deze lastige brief voor u.

Dat gaat als volgt:

 • U bestelt “schrijven” via het bestelformulier.
 • U vertelt daarbij wat u met uw zakelijke brief wilt bereiken
 • en welke informatie en boodschappen u daarvoor wilt gaan communiceren.
 • Op basis daarvan schrijven wij uw brief en sturen u ter beoordeling (een) fragment(en) van het resultaat alsmede de factuur. Na ontvangst van betaling mailen wij u de volledige brief.

Tarief per A4, zijnde 400 woorden, naar boven afgerond:€ 37,- excl. btw.

Lange-brieven-korting en kwantumkorting:

Als uw bestelling 2 A4's omvat, door de lengte van uw brief of omdat u gelijktijdig meer dan 1 brief bestelt, dan krijgt u, ongeacht de samenstelling van uw bestelling, 20% korting op de gehele bestelling. Bij 3 of meer A4's krijgt u 30% korting op de gehele bestelling.

SAFE: U beoordeelt het resultaat voordat u betaalt.

Wij BEDENKEN uw zakelijk lastige brieven.

U zit als bedrijf of als particulier in uw maag met een zakelijke brief omdat u twijfelt wat u er precies wel en wat precies niet mee wilt gaan bereiken. Daarom aarzelt u ook over hoe u zich moet gaan uitdrukken. Dit alles bespreekt u met een van onze experts in een kort, gericht telefoongesprek. Deze adviseert u en vervolgens bepaalt u wat er moet gebeuren. Daarna bedenken en schrijven wij deze lastige brief voor u.

Dat gaat als volgt:

 • U bestelt “Bedenken” via het bestelformulier.
 • Daarbij geeft u aan wanneer u gebeld kunt worden
 • en waar het globaal over gaat, zodat u door de juiste expert wordt gebeld.
 • Samen met deze expert stelt u het precieze doel vast van deze lastige zakelijke brief
 • en wat u daarin aan informatie kwijt wilt.
 • Op basis daarvan schrijven wij uw brief en sturen u ter beoordeling (een) fragment(en) van het resultaat alsmede de factuur. Na ontvangst van betaling mailen wij u de volledige brief.

Tarief per A4, zijnde 400 woorden, naar boven afgerond:€ 59,- excl. btw.

Lange-brieven-korting en kwantumkorting:

Als uw bestelling 2 A4's omvat, door de lengte van uw brief of omdat u gelijktijdig meer dan 1 brief bestelt, dan krijgt u, ongeacht de samenstelling van uw bestelling, 20% korting op de gehele bestelling. Bij 3 of meer A4's krijgt u 30% korting op de gehele bestelling.

SAFE: U beoordeelt het resultaat voordat u betaalt.

Bestellen